C2 biedt onderwijs aan op vwo(plus)- en havo-niveau. Daarnaast kunnen leerlingen die op vwo-niveau onderwijs volgen met ingang van schooljaar 2020/2021 op onze school een International Baccalaureate-diploma behalen. 

In de onderbouw is ons curriculum volledig opgebouwd uit (interdisciplinaire) modules. In de bovenbouw werken leerlingen deels in modules, deels in vakuren. Een schooljaar bestaat uit vier lesperiodes. In iedere periode volgen leerlingen een aantal modules, sommige modules beslaan meerdere periodes. 

Klik hier voor een volledig overzicht van ons curriculum t/m leerjaar 4, voor schooljaar 2019/2020.