Het schooljaar bestaat uit vier lesperiodes. Iedere periode volgen leerlingen een aantal modules, sommige modules beslaan meerdere periodes. Klik hier om het curriculum te bekijken. 

Klik hier om de modulegids van leerjaar 1 periode 3 te bekijken.
Klik hier om de modulegids van leerjaar 2 periode 3 te bekijken.
Klik hier om de modulegids van leerjaar 3 periode 3 te bekijken.