Aanmelden
De komende tijd ga je aan de slag met het invullen van je voorkeurslijst. Als je C2 op nummer één hebt staan, kun je je komen aanmelden, met (een van) je ouders in de volgende periode:
Maandag 4 t/m vrijdag 15 maart 2019.
Aanmelden kan tussen 08.30 uur en 16.00 uur. Aanmelden gaat bij ons op afspraak. Een afspraak maken kan door een e-mail te sturen naar Emma Smeets. (e.smeets@cartesius2.nl) of te bellen naar 020-2623240. Het aanmeldgesprek zal ongeveer een kwartier duren. 

Wat neem je mee?
- Het ingevulde aanmeldformulier van C2
- Je ingevulde voorkeurslijst
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van jou en van je ouder(s)

Het aanmeldformulier van C2 kan je hier downloaden. Misschien zijn er meer leerlingen van jouw school die kiezen voor C2. Op het aanmeldformulier, of tijdens de aanmelding hier op school, kun je aangeven bij wie je graag in de klas zou willen zitten. We kunnen niet garanderen dat het lukt, maar we zullen wel ons best doen. 

Wat neem je mee als je buiten Amsterdam op school zit?
- Het aanmeldformulier van C2
- Je ingevulde voorkeurslijst: op de website van het OSVO  kan je een voorkeurslijst vinden die bij jouw basisschooladvies past. Download de voorkeurslijst, vul de lijst in en neem 'm mee. 
- Een document waar de naam van je school en je advies op staat. 
- Een uitdraai van het leerlingvolgsysteem. De uitdraai kan je opvragen bij de basisschool.

Klik hier om te bekijken hoe een dag op C2 eruit ziet.

Klik hier om de FAQs te lezen.

Voor zij-instromers
Leerlingen die gedurende het jaar van school willen wisselen kunnen contact opnemen met Emma Smeets (e.smeets@cartesius2.nl) voor meer informatie over beschikbare plaatsen en de inschrijfprocedure. 
Hieronder ziet u de documenten die wij zij-instromers vragen vóór 1 april aan te leveren:
- motivatiebrief;
- absentieoverzicht;
- huidige cijferlijst.