Opleidingsschool

C2 is onderdeel van de opleidingsschool Opleiden met Esprit en werkt daarom nauw samen met de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam. Dit betekent dat er regelmatig docenten-in-opleiding rondlopen op onze school. Zij leren het vak van onze ervaren collega's, maar dragen zelf ook veel bij aan de school.
Binnen onze opleidingsschool worden docenten extra getraind in begeleidingsvaardigheden en het doen van praktijkonderzoek. Deze vaardigheden komen ook in de klas natuurlijk goed van pas.