Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar van kracht. Deze wet schrijft voor dat docenten verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het onderwijs (vakinhoudelijk proces), de manier waarop leerlingen die inhoud leren (vakdidactisch proces) en het leerklimaat binnen de school (pedagogisch proces). Hiervoor is professionele ruimte nodig. Per 1 augustus 2017 dient iedere school dan ook te beschikken over een professioneel statuut waarin de schooleigen afspraken over deze professionele ruimte, alsmede de begrenzing daarvan, staan beschreven. Het professioneel statuut bevat een aantal professionele afspraken over hoe wij, als school en als team, met elkaar werken om onze missie en visie te realiseren. Het document biedt ook een aantal concrete aanknopingspunten om onze ambities op het terrein van het realiseren een professionele cultuur nader in te vullen.

Klik hier om het professioneel statuut te lezen.