Profiel C2

Het C2 is een nieuwe school met een innovatief onderwijsconcept, waarin maatwerk in leren en het bieden van uitdaging centraal staan. Ons curriculum bestaat niet uit de bekende, reguliere vakken, maar is modulair opgebouwd, net als op de universiteit. In deze (vaak thematische) modules komen meerdere vakken samen. Leerlingen krijgen daarbij ruimte om zelf keuzes te maken, te versnellen, te verbreden of te verdiepen. Zo ontstaat ruimte om eigen talenten te ontwikkelen en eigen routes uit te stippelen. Dit proces wordt uiteraard zorgvuldig begeleid vanuit de school.

Onze school biedt een brede academische vorming vanuit een sterk liberal arts and sciences-programma. We werken met een onderzoeksmatige aanpak. Digitale vaardigheden, zoals design en programmeren, behoren tot het hart van ons curriculum. Dat geldt ook voor morele (identiteis)vorming en filosofie. Onze leerlingen worden aangespoord om een positieve bijdrage te leveren aan hun eigen gemeenschap en omgeving, maar zij moeten ook over grenzen kunnen kijken. De school zet sterk in op kennis van de Engelse taal en kent een curriculum met een internationale focus. Een deel van het onderwijs en studiemateriaal is Engelstalig. 

Op C2 volgen leerlingen met vwo- en havo/vwo-advies samen onderwijs, waarbij het vwo(plus)-niveau het uitgangspunt vormt voor het onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en dagen hen voortdurend uit, maar we weten ook dat fouten maken hoort bij leren. 

Buiten de lessen bieden we aanvullende activiteiten aan zoals een codeclub, een schaakclub en een debatclub.
Leerlingen van Cartesius 2 kunnen gratis de cursussen van datacamp volgen.

C2 werkt nauw samen met partners uit het hoger onderwijs.