C2 heeft een leerlingklankbordgroep die de schoolleiding gevraagd en ongevraagd adviseert over schoolbeleid, -organisatie en het curriculum. De klankbordgroep is daarnaast actief bij het organiseren van feesten en andere extra-curriculaire activiteiten. Zo heeft de klankbordgroep recentelijk het initiatief genomen voor de organisatie van een Halloweenfeest en het opstarten van een excellentie-traject voor gemotiveerde en goed presterende leerlingen.