Klachten

Intern
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. De mentoren en schoolleiding vormen daarbij een eerste logisch aanspreekpunt. 

De school beschikt daarnaast over twee interne contactpersonen vertrouwenszaken. Zij fungeren als aanspreekpunt voor zowel leerlingen als ouders die vragen of klachten hebben van vertrouwelijke aard, waarmee zij niet terecht kunnen bij de mentoren en/of schoolleiding. 

De interne contactpersonen vertrouwenszaken voor C2 zijn:
dhr. J. Beckeringh

Extern
Indien interne afhandeling, gelet op de aard van de klachten, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Esprit Scholen. Meer informatie over de Espritbrede klachtenregeling is hier te vinden. 

Ersprit Scholen beschikt tevens over externe vertrouwenspersonen. Zij functioneren echter exclusief voor personeelsleden.