Ondersteuning

C2 streeft ernaar het beste te halen uit al haar leerlingen en zo goed mogelijk invulling te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet op passend onderwijs. De school kent echter geen specifiek zorgprofiel.

Momenteel wordt gewerkt aan het formuleren van een ondersteuningsplan. Daarvoor werken wij samen met het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen.

De zorgcoördinator op C2 is mw. S. Heera.

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel te lezen.
Klik hier om het verzuimprotocol te lezen.
Klik hier om het ontwikkelingsperspectiefplan te downloaden.
Klik hier om het overzicht van de ondersteuning te bekijken.