Ouderbijdrage

Iedere school rekent een vrijwillige ouderbijdrage die wordt ingezet om aanvullende lesmaterialen te kopen en activiteiten, zoals excursies en extra-curriculaire programmaonderdelen, voor leerlingen te organiseren. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en gecommuniceerd naar de ouders.