Verzuim

Ziekmeldingen dienen 's ochtends voor 08.30 uur door ouders/verzorgers per mail doorgegeven te worden aan de verzuimmedewerker, mw. G. Hermens, via het mailadres g.hermens@cartesius2.nl

Moet uw kind naar de tandarts, huisarts etc.? Meld dit dan ook door mail te sturen naar mw. Hermens. g.hermens@cartesius2.nl 

Verlof kan aangevraagd worden door een van onderstaande formulieren ondertekend in te leveren op de verzuimadministratie.
Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden
Aanvraagformulier vakantieverlof
Klik hier om het verzuimbeleid te lezen.